A+ R A-
ENERGIE - Snižování nákladů
006802-3d-transparent-glass-icon-arrows-solid-hand-points-right Projekt EPC (energy performance contracting)
Podstatou projektu EPC je snížit energetické náklady klienta tak, aby mohl být celý projekt zaplacen z dosahovaných úspor. Důležitým rysem metody EPC je garantování ekonomického výsledku.
Jedná se o moderní dodavatelský model, který zahrnuje:

návrh a přípravu energetických úsporných opatření (investiční a organizační)
návrh a zajištění financování celého projektu
dodání, montáž a uvedení do provozu navržených opatření
zaškolení zaměstnanců klienta
metodický dozor nad provozem nebo zajištění provozu dodavatelsky (OUTSOURCING)
dlouhodobou garanci snižování provozních nákladů klienta
energetický management, který zahrnuje vyhodnocování dosažených úspor a dlouhodobou spolupráci s klientem za účelem optimalizace energetického hospodářství.

Nejdříve společně vyhodnotíme dosavadní způsob užívání energie a historické energetické náklady. Pak Vám navrhneme okruh investičních a organizačních úsporných opatření, řekneme vám výši investice a roční úsporu, kterou vám můžeme garantovat. Chcete-li šetřit vlastní zdroje pro jiné projekty, pak vám ukážeme, jaké jsou možnosti financování. Tomu říkáme analytická fáze. Pokud se vám náš návrh bude líbit, dohodneme se na realizaci. Záměrně zde neuvádíme, o jaké konkrétní technologie se jedná, neboť v·tomto se necítíme být nijak omezováni. Orientační přehled námi dodávaných typů technologických celků naleznete zde.

V další etapě, které říkáme přípravná, vypracujeme potřebnou projektovou dokumentaci, sjednáme subdodávky a poskytneme asistenci při zajištění financování realizace. Klientům schopným poskytnout kvalitní záruky můžeme poskytnout vlastní financování (ve veřejné sféře je to téměř vždy pravidlem).
Pak následuje realizace, provozní zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení personálu, atd. - to znáte i z·jiných dodavatelských kontraktů.
Nejdelším obdobím smluvního vztahu je fáze poskytování garancí na dosažení úspory, která může být rozšířena o služby energetického managementu, metodického dozoru nebo přímo dodavatelského provozování (outsourcing). Pokud byly na realizaci projektu použity cizí zdroje, jsou v této etapě spláceny a my vám garantujeme, že dosaženou úsporou "vyděláte" na splátky· z úspor.

Výhody EPC:
získáte jednoho partnera na všechny fáze investičního projektu od koncepčního návrhu až po uvedení do provozu po realizaci
náklady splácíte ze vzniklých úspor,garantujeme vyšší dosahované úspory oproti investovaným nákladům.
 za dosahovanou úsporu energie neseme smluvní zodpovědnost,
 doba splácení projektu od 4 do 10 let
 individuální návrh řešení pro každého klienta
 při poskytnutí dostatečných záruk máte možnost od nás získat dodavatelský úvěr. Pro klienty z veřejné sféry je tato služba  samozřejmostí
 Outsourcing jako varianta EPC
 je moderní způsob řešení správy stávajících či nových technologií.
 Zajišťujeme obsluhu, servis, údržbu provozu, nákup energií a obnovu       technologií apod.
 Můžete se soustředit více na hlavní činnosti, nezatěžujete své kmenové zaměstnance, nemáte starosti navíc s novým zařízením  či s novým    postupem. Vše je na nás.
Jelikož outsourcing poskytujeme jako součást projektů EPC (či na principech metody EPC), nemusíte se bát žádných dodatečných nákladů – vše je placeno z vzniklých úspor, které garantujeme.
Nabízíme:
Obsluhu a údržbu energetického hospodářství
Zajištění kompletního provozu formou pronájmu zařízení včetně nákupu jednotlivých forem energie a provozního financování
Financování obnovy a modernizace formou BOOT (po skončení smlouvy je zařízení bezplatně převedeno na klienta).
Výhody pro vás:
Efektivita provozu
Převedení povinností mimo firmu
Smluvně garantovaná kvalita

Výběr služby

Články - LM GROUP

Arabic (العربية الموحدة)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Chinese (简体中文)