A+ R A-
PROJECTS - way

test english translation
PROJEKTY - Lidska práva CCHR

  Co je Občanská komise za lidská práva?

V současné době je Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights; CCHR) mezinárodní organizací s více než 130 pobočkami v 31 zemích. Byla založena v roce 1969 Scientologickou církví jako nezávislá skupina za účelem vyšetřování a odhalování psychiatrických zneužívání lidských práv a za účelem očištění oblasti duševního léčení. Spoluzakladatelem Občanské komise za lidská práva je dr. Thomas Szasz, emeritní profesor psychiatrie a mezinárodně proslulý spisovatel.

Dosahování cílů Občanské komise za lidská práva začalo doslova jako boj Davida s Goliášem. V počátcích byl pro Občanskou komisi za lidská práva vůdčí silou humanista a zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard, který v roce 1969 prohlásil, že „lidská práva se musí stát skutečností, nikoli idealistickým snem“. S tímto cílem přináší Občanská komise za lidská práva své poselství k prahům státních legislativ, Spojených národů, mezinárodních rad, sdružením za práva pacientů a lidem a organizacím ze všech společenských vrstev. Její mocný hlas je dnes slyšet již po celém světě.

Občanská komise za lidská práva je hrdá na reformy, kterých dosáhla svým úsilím o učinění lidských práv skutečností. Dnes jsou, oproti minulosti, zcela běžná trestní stíhání těch psychiatrů, psychologů a pracovníků z oblasti duševního zdraví, kteří se dopustili trestných činů. Mnoho států zákonem nařídilo informovaný souhlas s psychiatrickou léčbou spolu s právem pacientů na zákonné zastoupení, obhájce, odvolání a případná odškodnění.

I když Občanská komise za lidská práva neposkytuje právní nebo lékařské poradenství, staví se za úplné lékařské vyšetření pro vyloučení fyzické nemoci předtím, než je jednotlivec předán do rukou psychiatrů.

Od roku 1969 práce Občanské komise za lidská práva zachránila v celosvětovém měřítku miliony životů a zabránila zbytečnému utrpení dalších milionů lidí. Její práce bude hotova teprve tehdy, až bude maják lidské důstojnosti jasně zářit do všech koutů zeměkoule a až bude psychiatrie pohnána k odpovědnosti.

WWW.CCHR.CZ  

  CCHR PLZEŇ: 733 123 850 



 

PROJEKTY - Řekni NE drogam řekni ANO životu - cykloběh
 Řekni NE drogam, řekni ANO životu.

9. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU
REPUBLIKU BEZ DROG 2011

Cyklo-běh  je  svým  rozsahem a  intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní
spojenou  se  sportem.  Tato  aktivita  chce  poukázat  na  NÍZKOU  INFORMOVANOST  na  poli
primární prevence a volá po zvýšení protidrogové osvěty.
Slavnostní zahájení 9. ročníku Cyklo-běhu proběhne v pondělí 13. června 2011 ve Zlíně,
zakončen  pak bude  v Praze  v pátek  24.  června  2011.  Tato  akce  se  koná  u  příležitosti
Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen. 
Trasa  letošního  dvanáctidenního  Cyklo-běhu  povede  přes  33  měst  Čech  a  Moravy.
Celkem  tato trasa čítá 1250 kilometrů. Družstvo 8  - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez
drog,  urazí  tuto  vzdálenost  za  12  dní.  Bude  na  ně  čekat  průměrná  denní  vzdálenost  okolo  120
kilometrů.  V  průběhu  tohoto  maratonu  navštíví  představitele  měst  a  budou  s  nimi  mluvit  o
problematice  drog  a  jejím  řešení,  které  spočívá  v  prvé  řadě  ve  zvýšené  primární  prevenci  v dané
oblasti. Zároveň  budou městům  prezentovat  efektivní Hubbardův  detoxikační  program  pro  drogově
závislé, výhradně bez použití náhražkových drog.

Celorepublikový Cyklo-běh chce upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s mládeží
a dětmi a pomoci  rozšířit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární prevence. Projekt  je  také
iniciátorem myšlenky „DEN BEZ DROG“. 
Města  se  mohou  připojit  k iniciativě  „DEN  BEZ  DROG“  v den  průjezdu  městem  a  jeho
návštěvy a spolupořádat či uspořádat vlastní akci k posílení primární prevence. V prevenci je důležitý
postoj, a proto bychom  chtěli,  aby  se představitelé měst připojili k myšlence Cyklo-běhu  tím,  že  se
rozhodnou  stát  „Městem  bez  drog“.  Dále  bude  náš  tým  lektorů  protidrogového  vzdělávání  ve
vybraných městech na trase, dodávat přednášky pro děti a mládež s názvem 10 věcí, které tvoji přátelé
možná  nevědí  o  drogách.  V ulicích  navštívených  měst  budou  pořádány  protidrogové  informační
kampaně,  při  kterých  budou  distribuovány  informační  letáky  a  brožury  o  tom,  co  drogy  jsou  a  co
způsobují. Současně budou občanům zodpovídány dotazy k této problematice.

Podle  rozsáhlého  průzkumu  Evropské  školní  studie  o  alkoholu  a  jiných  drogách  (ESPAD),
který byl proveden v roce 2007, došlo ve věkové kategorii dětí 15-16 let k nárůstu užití marihuany
ze 43.8 procenta v roce 2003 na 45.1 procenta v roce 2007. Toto procento řadí Českou republiku na
smutné první místo ze všech evropských zemí! U věku dětí do 13 let je alarmující nárůst zkušeností
s marihuanou  z  15.3  procenta  v roce  2003  na  20.7  procenta  v  roce  2007. Ve  stejné  kategorii  u
extáze  je  to  nárůst  z  6.9  procenta  v  roce  2003  na  18.1  procenta  v  roce  2007  a  u  pervitinu
(amfetaminy) je to nárůst ze 7.1 procenta v roce 2003 na 12.4 procenta v roce 2007.
Více informací podá:

Jan Schicker – 603 279 262,  j.schicker@rekninedrogam.cz

Výběr služby

Články - LM GROUP

Arabic (العربية الموحدة)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Chinese (简体中文)